Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Birimlerimiz

  Cezaevi Müdürlüğümüzde Hizmet Veren Birimlerimiz.

  Kurum Telefon Numarası - 0 312 278 7610-11

  Personel Kalemi ve Mutemetlik 

  İnfaz Kalemi 

  Genel Bütçe Ambarı Satınalma 

  Sayman 

  Emanet Para

  Emanet Eşya

  İşyurdu Muhasebe 

  Sorumlu Başmemurluk 

  Vardiya Başmemurluğu

  Ziyaret ve Hükümlü Kabul

  Revir

  Eğitim Birimi

  Piskososyal 

  Manevi Rehberlik

  Kütüphane

  Adres

  İstanbul Yolu Üzeri 13. Km. Hava Müzesi Karşısı No:448 Şaşmaz Yenimahalle/ANKARA

  Telefon

  Tel: 0 312 278 7610

  Fax: 0 312 278 2568 Matbaa Fax: 0 312 278 4769

  E-Posta

  abbankara.acikisaretadalet.gov.tr