ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MANTAR ATÖLYESİ


Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nde faaliyete geçirilen mantar atölyesi 73 m2 üretim alanı, 20 m2 depo ve 54 m2 büro ve paketleme bölümlerinden, toplam 147 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Atıl durumdaki eski depoların tadili ile kuruma modern bir atölye kazandırılmıştır. Üretim alanı hem beyaz kültür mantarı ve hem de istiridye mantarı üretimine uygun tesis edilmiş olup, şimdilik istiridye mantarı üretimine başlanmıştır. Tesis yılın 12 ayı boyunca üretim yapılmasına uygundur. 2017 yılı Şubat ayının ilk haftasında ilk kompostların ranzalara konmasıyla üretim için başlangıç sağlanmış, Mart ayı ilk haftası itibariyle ile de ilk mantarlar hasada hazır hale gelmiştir.

Tesis iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve kurallarına, bir nevi gıda üretimi olması sebebiyle de hijyen kurallarına uygun olarak projelendirilmiş, tadil edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir.

Tesiste yıl boyunca onlarca hükümlüye mantar üretiminin nasıl yapılacağı, küçük ve orta ölçekli mantar tesisinin nasıl kurulabileceği ve işletilebileceğinin yanı sıra hijyen kuralları, iş sağlığı ve güvenliği kural ve mevzuatına uygun davranma ve üretim yapma öğretilmesi amaçlanmış ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır.

ETİKETLER Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Mantar Atölyesi