Ziyaret post authorAdmin 15 Kasım 2019

Kurum Ziyareti


Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin CENİK eşliğinde Venezuela Adalet Bakanlığı yetkilileri Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumumuzu ziyaret etmişlerdir.

Ziyaretçilerimize kurumumuz ve Türkiyedeki ceza infaz kurumları hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Açık Ceza İnfaz Kurumu matbaası ve satış mağazasını gezmişler heyete üretilen ürünler hakkında bilgi verilmiştir.

Venezuela Heyeti Kurumum Ziyareti